Vi tar oss an allt inom säkerhet. Vi klarar av allt från att göra nycklar till att sätta in passersystem. Vi är ett auktoriserat låssmedsföretag på Kungsholmen med en lång tradition. Vi utför stora och små jobb i hela storstockholm. Vi har ett starkt samarbete med larmföretag och andra aktörer för att kunna ge dig en helhetslösning inom säkerhetsteknik. Kliv gärna in i vår butik på kungsholmen, här reparerar vi lås och gör nya nycklar samt erbjuder professionell rådgivning. I vår produktkatalog kan du bläddra bland vårt stora sortiment, vi har i stort sett alla förekommande låsfabrikat. Läs gärna mera om oss.

 

 

 

 

Utbildning

Utbildning är en mycket viktig del av vårt yrke. Teknikens snabba frammarsch gör att vi hela tiden måste hålla oss välinformerade om de senaste nyheterna och den nya tekniken. Våra medarbetare är kontinuerligt på de utbildningar som fabrikanterna och Stöldskyddföreningen håller för att ständigt vara med i utvecklingen. Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund ställer krav på sina medlemmar. God vandel, yrkesskicklighet samt att branschtekniska regler följs är några av de krav som vi har att leva upp till. De låsföretag som uppfyller kraven kan efter ansökan hos Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund bli auktoriserade. Bra utbildning i kombination med bra produkter, borgar för god säkerhet i alla lägen.

 

MYNTAUTOMATER

Vi utför montering, service, reparationer, vi tar även hand om räkning och tömning. Vi på Corells lås har arbetat med myntautomater sedan 1984. Läs mera om myntautomater.

 

 

LEVERANTÖRER

När vi väljer leverantörer så kastar vi inte tärning. Vi tar dom bästa och vi har ett bra samarbete med världens största, vi är återförsäljare och kan erbjuda säkerhetslösningar med hög kvalitet på alla produkter. Några av våra leverantörer kan ni se här.

 

MONTAGE

Vår strävan är att utföra montaget på ett estetiskt och funktionsmässigt rätt sätt. Montaget sker i enlighet med Sveriges Försäkringsförbunds regler för mekaniskt inbrottsskydd SSF 200, regler för elektromekanisk låsanläggning SSF 210 samt regler för automatisk inbrottslarmsanläggning SSF 1016 (fd RUS 130:5).