Skip to main content

Säkerhetsprodukter

Vill ni stärka säkerheten ytterligare?

BRYTSKYDDSFÖRSTÄRKNING

Ett brytskydd är utformat för att ge extra starkt skydd mot intrång. Det förstärker upp mellan dörr och karm så det blir svårare att komma åt och bryta upp dörren.

DIMGENERATOR

Behöver ni gardera säkerheten med dimgeneratorer?

En dimgenerator kopplas samman med lokalens larmsystem för att motverka inbrott & skadegörelse. Den utlöses när larmet går och rökfyller lokalen med en tät kraftig dimma på bara några sekunder. 

BanditSverige

KASSASKÅP

Värdeskåp, Säkerhetsskåp, vapenskåp, brandskåp, nyckelskåp, server skåp, m.fl. Vi tillhandahåller och installerar det skåp din verksamhet kräver.