Skip to main content

. VERKSAMHETSOMRÅDEN .

FÖRETAG

Många verksamheter genomför återkommande säkerhetsgenomgångar av sina lokaler, låt oss bli din partner kring er säkerhet. Vi levererar service i en klass för sig. Utan våra kunder hade vi inte funnits. Vi anpassar lösningar för just era lokaler eller kontorsmiljöer utifrån de behov ni behöver uppfylla.

Hör av dig så börjar vi planera utifrån just din verksamhet!

FASTIGHETSBOLAG

Låt oss hjälpa er att utforma det som passar bäst för era fastigheter, gällande in- och utpassering, nödutrymning, tillgänglighet och andra krav som ställs på er som fastighetsägare.

Kontakta oss så projekterar, installerar och underhåller vi er fastighet på rätt sätt!

BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Bostadsrättsföreningar har många personer under samma tak, som behöver tillgång till lägenhet, förråd, tvättstuga, allmänna lokaler etc.

Kontakta oss så utformar vi ett system som passar just er förening!

BYGGBOLAG

Gäller det ett mindre eller större projekt? Vi samarbetar med alla typer av byggentreprenader.

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede så vi kan projektera och arbeta effektivt!

OFFENTLIG SEKTOR

Er låssäkerhet bör ha lika hög säkerhet som ert IT-system. Varje vårdcentral, skola eller myndighet ser olika ut.

Vi hjälper er att projektera, installera, upprätthålla service och underhåll kring er trygghet och säkerhet i byggnaderna.

PRIVATPERSONER

Vi hjälper dig som privatperson om du behöver kopiera upp nya nycklar, beställa och installera produkter. Har du ett trasigt lås eller är det hela dörren som behöver en ny uppdatering?

Hör av dig så hjälper dig!