Skip to main content

Utrymning

Låsets mest uppenbara uppgift är att förhindra tillträde, men i somliga situationer är det minst lika viktigt att tillåta människor att kunna utrymma ett område. Med den framfart sammhället har utvecklats i krävs det ibland relativt omfattande åtgärder för att en dörrmiljö ska uppfylla kravställaren direktiv. Men det är inga problem vi har en gedigen erfarenhet av även nödutrymningslösningar och hjälper dig gärna. Kontakta oss för att utse just er lösning.