Om Corells Lås

PDF Skriv ut
 
 

Vi på Corells Lås AB har jobbat med lås och säkerhet i generationer. Vi har vår butik på Pilgatan 23 på Kungsholmen i Stockholm. Vårt motto är "Ingenting är omöjligt". Vi är dessutom ett skönt gäng med många traditioner. Vi tillhandahåller en bra service och kvalitet. Vi erbjuder våra storkunder med serviceavtal jourtjänst.
35% av fordonen har godkänt alkolås installerat,25% av personalen är kvinnlig.

Säkerhet

Säkerhet är ju inte bara att kunna hålla obehöriga utelåsta, det är lika viktigt att man själv enkelt kan ta sig ut vid en eventuell nödsituation. Försäkringskrav skall jämkas med krav på säker utrymning. Till detta skall kopplas att allt skall fungera smidigt och säkert utan krångel.

Kunskap

För Din trygghet satsar vi på att kontinuerligt vidareutbilda oss. I första hand på de produkter som ingår i sortimentet men även på installationsteknik, data och elektronik.

Miljöpolicy

  • Ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete och vårt miljöledningssystem.
  • Uppfylla de miljökrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och andra intressenter.
  • Informera alla medarbetare om vår verksamhets miljöpåverkan.
  • När vi har möjlighet, välja produkter och arbetsmetoder som är bra ur miljösynpunkt.
  • Informera våra kunder om vi känner till miljövänligare alternativ.
  • På alla sätt medverka till att bevara kulturella miljövärden.
  • Hantera avfall så att möjlighet till återvinning och återanvändning tillvaratas och hantering av farligt avfall sker på ett riktigt sätt.
  • 35% av våra bilar körs på Biogas.

Organisationsnummer

556791-7462

Corells lås 2011

 

Corells Lås 1943

Corells Lås verkstad år 1943

 

Corells Lås verkstad år 2011